Kredyty i Ubezpieczenia w Jastębiu-Zdrój

 

Pon - Sob 9.00 - 21.00

 

tel. 32 470 40 04

 

 

 

Ubezpieczenia Jastrzębie Zdrój
GALERIA ZDRÓJ - Jastrzębie Zdrój


e-mail:
kontakt@twoje-kredyty.com.pl

Ubezpieczenia Jastrzębie Zdrój
Kredyty Jastrzębie Zdrój

Fundusze

Co to są fundusze inwestycyjne?

 

Fundusz inwestycyjny to nowoczesna i efektywna metoda oszczędzania. W ciągu ostatnich kilku lat fundusze znacznie się rozpowszechniły i stały się jedną z najpopularniejszych form inwestowania pieniędzy.

 

Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego lokowania środków pieniężnych wpłaconych przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, gminy i inne jednostki. Nawet stosunkowo niewielkie wpłaty wielu uczestników funduszu tworzą znaczny kapitał, który umożliwia korzystne inwestycje mające na celu osiąganie zysków znacznie wyższych, niż tradycyjna lokata bankowa.

 

Funduszem inwestycyjnym zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zatrudniające w tym celu doświadczonych doradców inwestycyjnych. Ich zadaniem jest zyskowne i bezpieczne inwestowanie środków funduszu zgodnie z zasadą ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Przed każdą decyzją o zakupie określonych papierów wartościowych dokonywana jest szczegółowa analiza opłacalności i bezpieczeństwa inwestycji.

 

 

 

Chcesz, aby ciężko zarabiane przez Ciebie pieniądze były jak najlepiej pomnażane, a w przyszłości stanowiły idealny kapitał emerytalny? Postaw na dobre inwestycje.  Fundusze kapitałowe oferowane w ramach jednej umowy ubezpieczeniowej umożliwiają dostęp do wielu zróżnicowanych geograficznie i przedmiotowo rynków inwestycyjnych. Są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy poszukują nowoczesnych i efektywnych form pomnażania kapitału.

 

 

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

 

1.     Dlaczego Fundusz inwestycyjny?

FI jest niezwykle zbliżony do typowej lokaty bankowej. To, co czyni go atrakcyjniejszym to przede wszystkim wyższa stopa zwrotu.

 

2.     Jakiego rodzaju ryzyko występuje przy inwestycjach FI?

Rodzaj ryzyka jakie może nas napotkać wiąże się przede wszystkim z rodzajem inwestycji. Najbezpieczniejszą opcją są fundusze rynku pieniężnego oraz fundusze obligacji.

 

3.      Co to jest stopa zwrotu?

Jest to wymierny stosunek osiągniętych w danym okresie zysków bądź poniesionych strat z inwestycji do zainwestowanego kapitału.

 

4.     Czy od zysku z inwestycji należy odprowadzić stosowny podatek?

Pośrednio, ale tak. Prawnym płatnikiem jest dany fundusz inwestycyjny, który owy koszt potrąca nam w momencie odkupienia jednostek i realizacji zysków. Stopa opodatkowania wynosi obecnie 19%.

 

5.     Kto może skorzystać z oferty funduszy inwestycyjnych?

Produkty inwestycyjne skierowane są do całego społeczeństwa a w szczególności do osób, które chcą pomnażać swoje pieniądze a jednocześnie pragną asekurować swoją przyszłość.

 

6.     A co z osobami, które nie wiedzą jak działać aby pomnażać swój majątek?
Wszelkimi działaniami inwestycyjnymi zajmują się zarządcy poszczególnych funduszy inwestycyjnych. Ich głównym celem jest osiągnięcie w miarę najwyższej stopy zwrotu z wcześniej zainwestowanych środków poszczególnych inwestorów. Rodzaj inwestycji będzie zależał od rodzaju funduszu inwestycyjnego jakim zarządza dany zarządca.

 

7.     Kto może założyć Fundusz inwestycyjny?

Właścicielami z reguły są  renomowane firmy finansowe takie jak: banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, zagraniczne firmy wyspecjalizowane w inwestowaniu itp. Głównym a właściwie jedynym zadaniem towarzystwa jest tworzenie funduszy inwestycyjnych, zarządzanie nimi, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Fundusz może zostać utworzony tylko i wyłącznie za zgodą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Każdy kto zdecyduje się wpłacić na rzecz funduszu określoną kwotę  pieniężną jednocześnie nabędzie jednostki uczestnictwa w owym funduszu. Czyli od tego momentu stanie się uczestnikiem danego FI.

                                                                                                                

8.      Gdzie  przechowywane są zgromadzone środki FI?

Wszystkie te środki przekazywane są depozytariuszowi, czyli dowolnie wybranemu bankowi z siedzibą na obszarze Polski lub w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

 

9.     Czy w dowolnym momencie będę miał możliwość rezygnacji z inwestycji?

Właściwie tak. FI będzie jednak potrzebował chwilę czasu na przyjęcie oraz realizację zlecenia (max 4 dni robocze), a następnie przelanie środków na wskazany nr bankowy.

 

Fundusz inwestycyjny powinien być dla każdego z nas podstawową formą inwestowania oszczędności. Dlaczego? - Przede wszystkim dlatego, że jest to forma, której każdy aspekt dostosowano do tego, by służyła bezpiecznemu pomnażaniu oszczędności. W tym właśnie celu uchwalono odrębną Ustawę o funduszach inwestycyjnych. Czytając jej przepisy, można łatwo zauważyć, że intencją ustawodawcy było: po pierwsze, bezpieczeństwo uczestników funduszy, po drugie - bezpieczeństwo tychże samych i po trzecie - jeszcze raz ich bezpieczeństwo. Dopiero po wnikliwej analizie ustawy można doszukać się jeszcze jednego celu powołania do życia funduszy inwestycyjnych: osiągania stopy zwrotu, przewyższającej oprocentowanie lokat bankowych.

 

Jeśli szukasz nowoczesnej i efektywnej formy pomnażania kapitału już dziś skontaktuj się z nami!!!